Janusz Krupnik
Radny Rady Miejskiej w Chrzanowie
ZWYKLI NIEZWYKLI - KSIĘGA MULTIMEDIALNA POGORZYC